PZIP sygnatariuszem Forum Samoregulacji Reklamy

PZIP sygnatariuszem Forum Samoregulacji Reklamy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych podczas Forum Samoregulacji podpisał list intencyjny, w którym przyjął podstawowe założenia wspólnych standardów reklamy i zobowiązał się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym do implementacji ich do branżowego kodeksu etycznego.

Forum Samoregulacji to spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. Organizatorem Forum jest Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy.

W Forum uczestniczyli także przedstawiciele regulatorów rynku: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektorat Sanitarny, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i inne instytucje mające istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce.

Uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku. – Uniwersalne zasady odpowiedzialnego reklamowania są korzystne dla nadawców i odbiorców, bo wyznaczają powszechne standardy, a przez to budują kulturę komunikacji reklamowej. Nie wszystko da się zapisać w prawie, dlatego dążymy do samoregulacji, która uzupełni zasady powszechnie obowiązujące reklamodawców kredytu konsumenckiego – mówi Jarosław Ryba, prezes zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Zmiany w reklamie kredytu konsumenckiego

22 października br. w życie weszły zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim silniej regulujące zasady reklamy kredytu konsumenckiego. Zgodnie z nowymi przepisami, informacje dotyczące kosztów kredytu i wskaźnika RRSO muszą być prezentowane co najmniej w tak samo widoczny, czytelny i słyszalny sposób jak główny przekaz reklamowy. Dodatkowo kredytodawca lub pośrednik zobowiązany jest podawać informacje o kredycie na podstawie reprezentatywnego przykładu w sposób wyraźny i zrozumiały.

PZIP jako związek pracodawców kładzie szczególny nacisk na uczciwą, jasną i odpowiedzialną społecznie reklamę. Związek jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Kredytu Konsumenckiego, który w kompleksowy sposób samoreguluje zasady reklam w branży bankowej i pozabankowej. W zaleceniach do Członków rekomenduje, aby wystrzegać się reklamy agresywnej, treści kontrowersyjnych i kierowania oferty do osób nadmiernie zadłużonych. Związek nie akceptuje również reklamy inwazyjnej, jak na przykład ulotki naklejane na miejską infrastrukturę i braku informacji o kredytodawcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konsumenci są uprawnieni do złożenia skargi na reklamę członka Związku pod adresem kontakt@pzip.pl lub bezpłatnym numerem infolinii 800 703 813.

Odpowiedzialność to wolność

Odpowiedzialność to wolność

Bankowe połowy fintechów

Bankowe połowy fintechów