Bezpieczny PESEL

Bezpieczny PESEL

W celu ochrony konsumentów CRIF Services Sp. z o.o., we współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych, oferuje system, w którym można zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu informacja o zastrzeżeniu danych będzie dostępna dla wszystkich pożyczkodawców uczestniczących w systemie.

Wpisanie danych na portalu www.bezpiecznypesel.pl powoduje, że uczestnicy systemu CreditCheck są poinformowani, że dana osoba nie planuje zaciągania pożyczki., co ułatwia zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom. Utrudni to zaciągnięcie zobowiązania osobie, która jest lub znajdzie się w posiadaniu cudzych danych.

Fundamentem rozwiązania są następujące usługi:

  • Usługa zastrzeżenia – polegająca na umożliwieniu użytkownikowi zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla kredytodawcy, że zastrzegający w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będzie składać wniosków o zawarcie, ani też zawierać umów kredytowych. Potencjalny wniosek o zawarcie umowy kredytowej zawierający zastrzeżony numer PESEL, złożony kredytodawcy w okresie obowiązywania zastrzeżenia, może nie stanowić wniosku osoby posiadającej zastrzeżony numer PESEL.

  • Usługa zgłoszenia utraty – polegająca na umożliwieniu użytkownikowi zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla kredytodawcy, że zastrzegający utracił dokument tożsamości i istnieje ryzyko wykorzystania jego danych w procesie wnioskowania o kredyt.

Wszyscy uczestnicy platformy Credit Check mają dostęp do informacji o zastrzeżonych numerach PESEL. Rozwiązanie patronatem objął Polski Związek Instytucji Pożyczkowych reprezentujący większość rynku internetowych instytucji pożyczkowych, uznając system Bezpieczny PESEL za ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w Polsce.

PZIP wspiera działania prokonsumenckie

PZIP wspiera działania prokonsumenckie

Odpowiedzialność to wolność

Odpowiedzialność to wolność