Pakiet komorniczy

Pakiet komorniczy

Na pakiet komorniczy składa się ustawa o komornikach i ustawa o kosztach egzekucji komorniczych. Reforma ma głęboki i rewolucyjny charakter. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało szereg zmian, które w istotny sposób zmienią sposób działania komorników.

Celem jest zwiększenie transparentności, wprowadzenie skuteczniejszych metod kontroli i odwołania komornika, umożliwienie ochrony dłużnika przed błędami administracyjnymi, a także urealnienie “dochodów” kancelarii komorniczych. Ustawa kierunkowo jest popierana i oczekiwana zarówno przez społeczeństwo i biznes.

Jak każdy duży projekt również ten nie był wolny od kontrowersji. Jedną z nich wywoływało brzmienie artykułu 24 ust. 4 zgodnie, z którym opłatę w wysokości 150 zł komornik pobierałby od wierzyciela bez względu na skuteczność podjętej egzekucji.

Zdaniem przedstawicieli biznesu zapis ten, ze względu na koszty, uniemożliwiałby egzekucję niskokwotowych długów a to negatywnie odbiłoby się na wycenie portfeli wierzytelności. W toku pracy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uwzględniono obawy i uwagi przedstawicieli biznesu - posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali wyłączenie, które zwalnia z opłaty egzekucyjnej wierzyciela, w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem 2 lat od powstania tytułu egzekucyjnego. Poprawka znalazła się w projekcie ustawy skierowanym na posiedzenie plenarne.

700 słów o budowaniu wiarygodność w sektorze pożyczkowym

700 słów o budowaniu wiarygodność w sektorze pożyczkowym

PZIP wspiera działania prokonsumenckie

PZIP wspiera działania prokonsumenckie