PZIP wspiera działania prokonsumenckie

PZIP wspiera działania prokonsumenckie

Związek Firm Pożyczkowych zmienił nazwę na Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – nazwa została zatwierdzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Organizacja wprowadza także nowe logo i statut.

Zmiana nazwy ma charakter porządkujący kwestie właściwego nazewnictwa. W marcu 2016 roku weszły w życie przepisy regulujące zasady działania firm pożyczkowych. Firmy udzielające pozabankowego kredytu konsumenckiego, spełniające szczegółowe wymogi informacyjne, prawno-organizacyjne oraz kapitałowe, muszą posługiwać się nazwą „instytucja pożyczkowa”. Dodatkowo, w ramach ustawy o kredycie hipotecznym przy Komisji Nadzoru Finansowego w lipcu 2017 roku uruchomiono Rejestr Instytucji Pożyczkowych. Innymi słowy, jest to nazwa właściwa dla podmiotów, które do tej pory zrzeszał Związek Firm Pożyczkowych.

– Wprowadzenie do porządku prawnego definicji instytucji pożyczkowych, a także uruchomienie publicznego rejestru jest wynikiem długiego procesu wprowadzania nowych podmiotów pozabankowych na rynek finansowy jako jego pełnoprawnych uczestników. „Stara” nazwa nie korespondowała już ze stanem faktycznym – instytucje pożyczkowe to nie są zwykłe firmy, lecz regulowane podmioty. Nazwa to nie wszystko – wraz z rozwojem branży również nasza organizacja nabrała doświadczenia. Działamy na rynku już ponad 5 lat, zrzeszamy ponad 30 członków posiadających 90% udziałów w rynku pozabankowego kredytu konsumenckiego udzielanego w internecie oraz współpracujemy z organizacjami zagranicznymi – stwierdza Jarosław Ryba, prezes zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wspiera dobre praktyki, wyznacza standardy, a także gromadzi dane o rynku, które udostępniane są publicznie w formie raportów. Dodatkowo prowadzimy działalność edukacyjną w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz działalność wydawniczą – PZIP jest wydawcą magazynu o kredycie konsumenckim „Promeritum”.

Oprócz innej nazwy wprowadzone zostały również zmiany w statucie – działalność prokonsumencka została oficjalnie wpisana jako jeden z obszarów działalności Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

– Od początku zawiązania działalności realizowaliśmy zadania prokonsumenckie. Prowadzimy infolinię dla pożyczkobiorców, działalność edukacyjną, ale nie tylko. W marcu 2017 roku wspólnie z firmą CRIF uruchomiliśmy w pełni darmowy system Bezpieczny PESEL do zastrzegania danych osobowych przez osoby, które nie chcą zaciągać pożyczek lub podejrzewają, że padły ofiarą kradzieży tożsamości. Jako związek pracodawców wychodzimy z założenia, że działalność prokonsumencka nie może mieć fasadowego charakteru, lecz powinna pociągać za sobą realne działania, które konsekwentnie realizujemy. Oficjalne wpisanie tego obszaru działalności do statutu na stałe wyznaczy kierunki rozwoju naszej organizacji – dodaje Ryba.

Pakiet komorniczy

Pakiet komorniczy

Bezpieczny PESEL

Bezpieczny PESEL