Rynek pożyczkowy zmienia się na dobre

Rynek pożyczkowy zmienia się na dobre

Rynek pozabankowego kredytu konsumenckiego udzielanego za pośrednictwem Internetu jest stosunkowo nowy - pierwsze profesjonalne firmy udzielające pożyczek wyłącznie online zaczęły powstawać w 2012 roku. Wówczas rzeczywistość prawna, postrzeganie tego rodzaju działalności oraz świadomość samych klientów, były zgoła odmienne niż dziś. Za firmami pożyczkowymi ciągnęła się zła sława mająca swoje źródła jeszcze w latach 90-tych, a na rynku działo wiele nierejestrowanych i nieprofesjonalnych podmiotów, głównie o małym, lokalnym zasięgu.

Wejście profesjonalnych graczy z zagranicy i potrzeba zmiany wizerunku rynku zaowocowały zawiązaniem w 2013 roku Związku Firm Pożyczkowych, który w 2017 roku przekształcił się w Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – Związek Pracodawców. Organizacja zrzesza wyłącznie fintechowe (łączące najnowsze technologie cyfrowe z usługami finansowymi) instytucje pożyczkowe. Członkami Związku są firmy, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe i etyczne i którym zależy na zmianie postrzegania branży. Przekształcenie, które Związek przeszedł w 2017 r. wynikało z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji profesjonalnego niebankowego podmiotu uprawnionego do udzielania kredytu konsumenckiego – na jasnych, transparentnych i uczciwych zasadach – „instytucji pożyczkowej”, której uprawnienia i obowiązki określa ustawa o kredycie konsumenckim.

Sektor pozabankowego kredytu konsumenckiego jest obecnie jedną z silniej regulowanych branż. Sam Związek brał czynny udział w procesie konsultacji społecznych nowych przepisów, samoregulacji branży, jak również piętnowania nieakceptowalnych praktyk na rynku. Warto zaznaczyć, że instytucje pożyczkowe obecnie muszą spełnić szereg wymogów prawnych i organizacyjnych do udzielania kredytów. Jest to m.in. obowiązek posiadania co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego w całości pokrytego ze środków pieniężnych, działanie w formie spółki kapitałowej, uzyskanie wpisu do rejestru przy Komisji Nadzoru Finansowego, spełnianie standardów w reklamach kierowanych do konsumentów, stosowania się do zasad AML i wiele innych. Obecnie instytucje pożyczkowe funkcjonują w spójnym reżimie prawnym, który kompleksowo reguluje zasady prowadzenia tego rodzaju działalności. Nie wszystkie firmy pożyczkowe sprostały tym obowiązkom – w ostatnich dwóch latach z rynku zniknęło 20 proc. podmiotów tego rodzaju. Do tego zmieniające się otoczenie ekonomiczne i prawne, rosnąca konkurencja i wymagania klientów skutkują obniżeniem średniej ceny kredytu konsumenckiego przy jednoczesnym wzroście poziomu obsługi klienta.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych obecnie zrzesza ponad 50 podmiotów, które obejmują swym zasięgiem blisko 90% wartości rynku pozabankowego kredytu konsumenckiego w Internecie. PZIP nie tylko udziela się w debacie publicznej, ale także aktywnie wspiera członków między innymi w zakresie podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia, warsztaty i grupy robocze. Ponadto Związek prowadzi działania prokonsumenckie, będące ważnym element jego działalności statutowej. Realizowane projekty to między innymi darmowa infolinia dla konsumentów (tel. 800 706 813) oraz system Bezpieczny PESEL (www.bezpiecznypesel.pl), którego celem jest ochrona Polaków przed tzw. niechcianymi pożyczkami wyłudzonymi na skradzione dane tożsamości. System jest całkowicie darmowy zarówno dla konsumentów, jak i instytucji pożyczkowych, które chciałyby z niego korzystać.

IX Europejski Kongres Finansowy - relacja

IX Europejski Kongres Finansowy - relacja

ProMeritum patronem medialnym IX Europejskiego Kongresu Finansowego

ProMeritum patronem medialnym IX Europejskiego Kongresu Finansowego