IX Europejski Kongres Finansowy - relacja

IX Europejski Kongres Finansowy - relacja

Kilkadziesiąt paneli i debat, setki rozmów i spotkań - zakończył się IX Europejski Kongres Finansowy, który odbywał się od 3 do 5 czerwca w Sopocie. Zapraszamy do relacji w wydarzenia.

Wykład inauguracyjny tegorocznego EKF wygłosił profesor Nouriel Roubini - światowej sławy ekonomista, który w 2006 roku trafnie przewidział kryzys finansowy. - Europa potrzebuje silnych przywódców, którzy będą mieli wizję jej silniejszego zjednoczenia. Jeżeli nie pójdzie tą drogą, zostanie połknięta przez resztę świata - przestrzegał gość Banku Pekao SA w wystąpieniu inaugurującym.

Wystąpienie skupiło się na najważniejszych problemach globalnej gospodarki. Prof. Roubini wielokrotnie nawiązywał do amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, pojawiających się ruchów, które osłabiają integrację europejską oraz populizmu. -Każdy kto pójdzie ścieżką populizmu, skończy jak Wenezuela - mówił ekonomista.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem debat plenarnych (wśród nich: Lekcja z brexitu dla biznesu, NewTech - wizje, trendy, wyzwania i Odpowiedzialne finanse i hazard moralny na rynkach finansowych). W kolejnych dwóch dniach panele i debaty odbywały się równolegle w kilku salach. Wśród najciekawszych należy wymienić debatę prezesów, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym, cykl okrągłych stołów, a także istotną z punktu widzenia kredytu konsumenckiego debatę Zagrożenia dla rynku Consumer Finance, której gospodarzem był Kongres Consumer Finance. Wśród uczestników debaty znaleźli się:

  • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

  • Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  • Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance

  • Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKiK

  • Marcin Żuchowski, Dyrektor ds. ryzyka kredytowego na poziomie regionu, Członek Zarządu, Provident Polska S.A.

  • Agnieszka Wachnicka, Prezes, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

  • Andrzej Roter, Prezes, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  • Jarosława Ryba, Prezes, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Efektem debaty są rekomendacje przygotowane przez przedstawicieli organizacji zrzeszających uczestników rynku consumer finance. Zapraszamy do pobrania dokumentu.

Łącznie eksperci obecni na IX Europejskim Kongresie Finansowym przygotowali 8 dokumentów zawierających rekomendacje dla różnych sektorów gospodarki.

Rynek pożyczkowy zmienia się na dobre

Rynek pożyczkowy zmienia się na dobre