All in Felieton

Dobry zwyczaj, uczciwie pożyczaj

Firmy pożyczkowe stosujące najwyższe standardy biznesowe i moralne są nadal w mniejszości. Branża stoi w przede dniu regulacji, ale nawet rygorystyczne przepisy nie pomogą, gdy niektórzy pożyczkodawcy z założenia nie chcą grać fair.

Kredyt w literaturze

Dwa tysiące lat p.n.e. ludzie nie tylko nie wiedzieli czym są papierowe pieniądze, ale w ogóle nie znali pojęcia pieniądza w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Pieniędzmi było wszystko co posiadało uznaną wartość. Dla ludności rolniczej – zboże, dla hodowców – bydło. Na terenach dzisiejszej Polski popularnym środkiem płatniczym była sól.

700 słów o budowaniu wiarygodność w sektorze pożyczkowym

Niełatwo uzyskać kredyt zaufania. Branża digital lending wystartowała w Polsce 6 lat temu i niestety na dzień dobry jej poziom wiarygodności był niski. Było to wynikiem zaniedbań reputacyjnych tradycyjnych firm pożyczkowych z lat wcześniejszych. Przez wiele lat za określeniem firma pożyczkowa kryć się mogły różnego rodzaju podmioty nie spełniające podstawowych standardów. Dobrze, że te czasy minęły.