All tagged pesel

Bezpieczny PESEL

W celu ochrony konsumentów CRIF Services Sp. z o.o., we współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych, oferuje system, w którym można zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu informacja o zastrzeżeniu danych będzie dostępna dla wszystkich pożyczkodawców uczestniczących w systemie.